چه چیزی بیش از نتیجه اهمیت دارد؟
چه چیزی بیش از نتیجه اهمیت دارد؟
چه چیزی بیش از نتیجه اهمیت دارد؟
چه چیزی بیش از نتیجه اهمیت دارد؟

ماموریت ما

اکثر زنجیره های تامین در ایران از ابتدا طراحی و برنامه ریزی راهبردی نشده اند. در حالیکه تولید و تجارت مبتنی بر طرح توجیه اقتصادی بودند اما طرح های توجیه فاقد مطالعه خاصی درباره مسایل لجستیک داخلی و بین المللی بنگاه بوده است. این است که غالب زنجیره های تامین از مشکلات ساختاری رنج می برند بطوریکه بر هزینه ی تمام شده و زمانبندی تولید و تجارت تاثیر منفی می گذارند. ماموریت ما کمک به مشتریانمان در جهت تحلیل، باز طراحی و هماهنگی بین عوامل و اجزاء زنجیره تامین ایشان است به طوری که نهایتاً شرکت شیب را در جایگاه شریک قابل اتکا و پاسخ‌گوی خود شناسایی کنند. نتیجه این همکاری باید صرفه جویی های ملموس در زمان و هزینه مشتری با اطمینان از نتایج حاصله باشد.

پرتال طراحی وب سایت طراحی سایت پورتال Seo بهینه سازی سایت