چه چیزی بیش از نتیجه اهمیت دارد؟
چه چیزی بیش از نتیجه اهمیت دارد؟
چه چیزی بیش از نتیجه اهمیت دارد؟
چه چیزی بیش از نتیجه اهمیت دارد؟

حملهای ترکیبی

دردنیای امروز که سوخت خیلی گران شده، و حمل ونقل جاده ای متهم ردیف یک حمل ونقل درجایگاه آلوده کنندگان زیست بوم و هوای ناپاک است؛ دیگرمعمول نیست که کامیون راه های چند هزارکیلومتری را راسا وازطریق جاده ها طی کند. درواقع براساس آمار اروپا، میانگین طول هرسفرکامیون حدود ۱۵۰ کیلومتر، و درکشورخودمان ۵۰۰ کیلومتراست. این است که برای راههای طولانی معمولا ازوسیله های دیگری همچون کشتی رو-رو(Roll on-Roll Off) یا فری(Ferry Boat)، قطارهای مخصوص حمل کامیون، بارجهای عظیم رودخانه رو، ازجمله بارجهای کوچک موتوری کوچک ساحلی(Landing Craft) استفاده میشود. مثلا کامیونهای ایرانی درمسیراروپا ازبنادرمرسین، استانبول، ازمیرو درمسیرروسیه و اوکراین از بنادرترابوزان و سامسون(همگی درخاک ترکیه) سوار کشتی های رورو شده، درآن سوی مدیترانه، دریای سیاه، یا حتی کانال مانش، پیاده شده، سپس مسافت کمی را روی چرخ خود تا مقصد طی میکنند. مسیرهای داخل مدیترانه با کشتی های رو-رو ای که سرعت بالائی دارند، بیش ازسه روز طول نمی کشد.
درچنین مواقعی اگرحادثه ای که منجربه تلف بار، خسارت یا تاخیردرحمل شود رخ دهد، با توجه به اینکه محموله درحال حمل با وسیله حمل دیگری چون قطار، کشتی یا حتی هواپیماست؛ آنگاه سوال این است که آیا مقررات سی ام آرحاکم است یا مقررات قطار، کشتی و غیرو؟
ماده دوکنوانسیون تکلیف را روشن کرده است:
اگرکالا ازوسیله نقلیه جاده ای به وسیله دیگری تخلیه نشده باشد،
اگردلیل حادثه ای که موجب تلف، خسارت یا تاخیرشده مستقیما مربوط به طبیعت و مخاطرات خاص حمل توسط آن وسیله دیگر(کشتی، قطار، هواپیما) نباشد،
آنگاه مقررات و تکالیف و مسئولیتهای حمل براساس مقررات سی ام آر برقسمتهای دریائی، ریلی و هوائی نیز حاکم خواهند بود.
ولی اگر دلیل حادثه …. طبیعت خاص آن شیوه دیگرحمل باشد، مثلا طوفان دردریا، یا خروج ازریل، آنگاه مقررات خاص آن شیوه دیگر حمل نافذو حاکم خواهد بود. یعنی که مثلا اگرحمل دریائی بوده و خسارتی دراثرطوفان دردریا حادث شود، بازهم توضیح میدهم مثلا کامیون ازروی عرشه کشتی به دریا سقوط کند، یا آب شوردریا به داخل محفظه بارنفوذ کند، باید دید صاحب کشتی و شرکت کشتیرانی چه بارنامه ای برای حمل کامیون صادر کرده است؟ اگربارنامه ای بی نام و نشان باشد، آنگاه منافع صاحب کالا کلا به خطرمی افتد. اگربارنامه براساس مقررات هاگ، هاگ-ویزبی، هاگ-ویزبی-بروکسل، هامبورگ، یا رتردام صادرشده باشد، خسارت براساس این مقررات حل وفصل خواهد شد. همین طوردرمورد قطار، به احتمال زیاد، مقررات سی آی ام حاکم خواهد شد. مگراین که شخصیت حقوقی متصدی حمل جاده ای با متصدی حمل ریلی یا دریائی یکی باشد، که دراین صورت بازهم کماکان متصدی حمل جاده ای باید براساس مقررات کنوانسیون سی ام آرپاسخ گو باشد. البته چنین حالتی که هردو متصدی حمل، شخصیت واحد حقوقی داشته باشند بسیاربعید است و احتمال وقوع آن نادر.
درحادثه ای که چند سال پیش برای یکی ازشرکتهای حمل ونقل بین المللی ایران درترکیه پیش آمد، کشتی حین عبورازدریای مدیترانه آتش گرفت. میدانیم که ترکیه، مثل ایران، فقط به مقررات هاگ ملحق شده است. براساس این مقررات آتش سوزی حین سفردریائی ازمواردی است که متصدی حمل دریائی میتواند با اشاره بدان، ازهرگونه مسئولیت پرداخت خسارت مصون بماند. این شرکت ایرانی دارای بیمه نامه ای برای تمام سفراز مبدا تا مقصد بود. متاسفانه این بیمه نامه، حمل دریائی را مستثنی کرده بود و متصدی حمل ایرانی به خود زحمت نداده بود مفاد بیمه نامه را دقیقا مطالعه کند. این است که درخسارت پیش آمده کسی پاسخگوی صاحب کالاو حتی کامیون ازبین رفته نبود.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

دیدگاه بگذارید

 

پرتال طراحی وب سایت طراحی سایت پورتال Seo بهینه سازی سایت