چه چیزی بیش از نتیجه اهمیت دارد؟
چه چیزی بیش از نتیجه اهمیت دارد؟
چه چیزی بیش از نتیجه اهمیت دارد؟
چه چیزی بیش از نتیجه اهمیت دارد؟

گفتگوی شماره ۱

پرسش: تحریم دریائی ایران راه به کجا میبرد؟

این پرسشی کلیدی است که آینده تحریم دریائی ایران چه خواهد بود؟ درواقع پس ازتحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دربنادراروپائی؛ و سپس تحریم بنادرایران و بالاخص بندرشهید رجائی توسط کشتیرانی های لاینرخارجی، وتحریم بیمه کشتی هائی که محصولات نفت و گاز و پتروشیمی به واز بنادرایران حمل می کردند توسط کلوبهای پی اند آی؛ عملا وضعیت حمل ونقل دریائی ایران وخیم شده بود، بطوری که صادرات محصولات پتروشیمی خصوصا فله مایع با مشکل حمل ونقل مواجه شد، و بسیاری ازکالاهای وارداتی و صادراتی ایران بالاجبارو با هزینه های گزافی از بندرجبل علی دوبی برای تخلیه و بارگیری مجدد روی کشتی های اقیانوس پیما استفاده کردند.

یکی از بهانه های تحریم بندرشهید رجائی توسط کشتیرانی های لاینر( همگی کانتینری) پورت اپراتوری شرکتی بود که درفهرست تحریم خصوصی اروپا واقع شده بود. هم اینک این بهانه ازفهرست شرکت های کشتیرانی خارجی رخت بربسته است. ازسوی دیگرتوافق تاریخی ژنو بین ایران و گروه سه به علاوه سه، صراحتا تحریم نفت وگازو پتروشیمی را برداشت. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز دردادگاهی دراروپا رای به نفع خود گرفت ولی بعدا دچار تحریم ناسزاواردیگری شد. به هرحال هم اینک با توجه به اینکه ترمینال کانتینری بندرشهید رجائی به شرکت دیگری سپرده شده است، اولین کشتیرانی آسیائی راه سرویس مستقیم به این بندررا بازکرده است. یک کشتیرانی کره ای نیز، پیش ازاین سرویس خود را به بندربوشهرادامه داده بود، ولی ازآنجا که کرایه های حمل به بوشهربسیاربیش از بندرعباس است، این سرویس چندان راهگشا نبود، خصوصا اینکه بندربوشهرامکانات بسیارکمتری نسبت به بندرشهید رجائی دارد.

ناظران کشتیرانی در شرکت شیب پیش بینی میکنند که ظرف دو سه ماه مانده به مهلت توافق ژنو سایرکشتیرانی های آسیائی تباراز کره ای و چینی گرفته تا تایوانی و هنگ کنگی و عرب، یک به یک راه خود را برای برقراری سرویس مستقیم به بندرشهید رجائی بازکنند. هم اکنون به گوش میرسد بسیاری از دفاترنمایندگی های کشتیرانی سرگرم استخدام و جذب نیروهستند. البته به نظرمیرسد سه کشتیرانی عمده و بسیاربزرگ اروپائی که مقامهای اول تا سوم جهان را درمعیار خطوط کانتینری دراختیاردارند کماکان منتظرچراغ سبزاتحادیه اروپا برای برقراری سرویس مستقیم هستند. بازگشت دوباره این کشتیرانی ها و گرم شدن بازار رقابت تاثیرمثبتی برسطح کرایه های حمل گذارده، پیش بینی ما این است که این کرایه ها تا پنجاه درصد سقوط کنند.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

دیدگاه بگذارید

 

پرتال طراحی وب سایت طراحی سایت پورتال Seo بهینه سازی سایت